007 SKYFALL | skiv-nisse.se

Kategori: DVD-Film. Action/thriller. Fr 11 år. 137 min. Prod år: 2012.

++++ i Aftonbladet.  Textad på svenska, norska, danska, finska

I rollerna bl a: Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe

Daniel Craig är tillbaka som James Bond, Agent 007, i SKYFALL den 23 filmen i världens längsta filmserie genom tiderna. I filmen testas Bonds lojalitet gentemot M (Judi Dench) då hon plågas av sitt förflutna. Det blir 007:s uppgift att identifera hotet - och att eliminera det, kosta vad det kosta vill.

När Bonds senaste uppdrag misslyckas allvarligt och agenter runt om i världen avslöjas, attackeras M16 och M tvingas flytta verksamheten. Detta leder till att hennes auktoritet och ställning ifrågasätts av Mallory (Ralph Fiennes), den nya chefen för Intelligence and Security Committee. När M16 hotas både inifrån och utifrån finns det endast en person som M kan lita på: James Bond. Med hjälp av agenten Eve (Naomie Harris) följer 007 spåren efter den mystiska Silva (Javier Bardem), vars dödliga motiv är väl dolda...